Περιήγηση: ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΛΕΤΑΡΙΑΤΟΥ

Το ιστορικό πλαίσιο Η Κομμούνα του Παρισιού έχει μείνει στην ιστορία ως η πρώτη προσπάθεια της εργατικής τάξης να διεκδικήσει και να πάρει την εξουσία στα δικά της χέρια. Σε όλες τις…