Περιήγηση: ΣΥΜΒΑΣΗ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ

Η κύρωση της Συνθήκης ανοίγει τον ασκό του Αιόλου για την αναγνώριση επαγγελματικών και ακαδημαϊκών προσόντων που αντιβαίνουν το ελληνικό Σύνταγμα και δεν συνάδουν με τα αντίστοιχα των ελληνικών πανεπιστημίων και είναι…

Μέσα στο καλοκαίρι και στη διάρκεια της εξεταστικής στα Πανεπιστήμια, για ευνόητους λόγους, επέλεξε η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο Πιερρακάκης να φέρουν στη Βουλή την Κύρωση της Σύμβασης της Λισαβόνας για την…