Οσονούπω τα χαμπέρια και για την επαγγελματική εκπαίδευση

0

Η κυβέρνηση της ΝΔ και η Κεραμέως ετοιμάζονται να παραδώσουν βορά και την επαγγελματική εκπαίδευση-κατάρτιση στους καπιταλιστές και να σπρώξουν όλο και περισσότερα παιδιά της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων έξω από τα Γενικά Λύκεια (και άρα από την προσμονή για φοίτηση σε κάποια πανεπιστημιακή σχολή).

Το σχετικό νομοσχέδιο θα έρθει τον Σεπτέμβρη και γι’ αυτό η Κεραμέως κάλεσε σε μια πρώτη συνάντηση την ΟΛΜΕ. Στη συνάντηση η υπουργός Παιδείας έδωσε μια πρώτη γεύση των αξόνων του νέου σχεδίου νόμου, από τους οποίους καθίσταται σαφής η παραπάνω στόχευση.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΛΜΕ, οι άξονες είναι οι εξής:

«- Προτείνεται η ίδρυση ή μετατροπή υπαρχόντων ΕΠΑΛ σε Πρότυπα ΕΠΑΛένα σε κάθε Περιφέρεια της χώρας αρχικά, με διαφορετικές και νέες ειδικότητες, οι οποίες θα έχουν μεγαλύτερη συσχέτιση με την αγορά -αναφέρθηκε ο όρος ‘’ταύτιση με τις ανάγκες της αγοράς’’- και τις τοπικές παραγωγικές ανάγκες. Ο αριθμός των Προτύπων ΕΠΑΛ δεν έχει προσδιοριστεί. Αυτά τα ΕΠΑΛ θα είναι πιλοτικά και στόχος είναι, σε βάθος τριετίας, να επεκταθεί ο θεσμός σε όλα τα ΕΠΑΛ. Οι μαθητές θα επιλέγονται με βάση το βαθμό απολυτηρίου Γυμνασίου.

– Στα Πρότυπα ΕΠΑΛ θα διδάσκουν εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ, με την αναγκαία επιμόρφωση όπου χρειάζεται.

– Θα υπάρξει, για τα Πρότυπα ΕΠΑΛ, ένα Κεντρικό Συμβούλιο που θα αποφασίζει, πλαισιωμένο από μία κεντρική Επιστημονική Επιτροπή και μετά τις εισηγήσεις των Τοπικών Συμβουλίων, τις ειδικότητες και τον εκσυγχρονισμό εν γένει της ΤΕΕ, σε σύνδεση με τις ανάγκες της αγοράς. Στο συμβούλιο αυτό -και κατ αναλογία στα τοπικά συμβούλια- θα συμμετέχουν Υπουργεία (Παιδείας, Εργασίας, κ.α.), τριτοβάθμιες οργανώσεις, κοινωνικοί εταίροι, ο ΕΟΠΠΕΠ, ο ΟΑΕΔ, ΟΤΑ κλπ.

– Στα ΕΠΑΛ δεν θα αλλάξει κάτι, το νομοσχέδιο δεν θα αναφέρεται σε ό,τι αφορά στη δομή – Β΄ τάξη – εσωτερική λειτουργία – εξαγωγή βαθμών – Ε.Κ., στους τομείς και στον τρόπο εξέτασης. Δεν προβλέπεται αλλαγή στα ποσοστά εισακτέων στα ΑΕΙ αποφοίτων ΕΠΑΛ, ούτε ηλικιακό όριο για εγγραφή σε αυτά.

– Ιδρύονται Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης με Μαθητεία (ΕΣΚ), μεταγυμνασιακές και χωρίς ηλικιακό όριο. Στόχος να καλύψουν τη ζήτηση σε χαμηλών προσόντων εργαζόμενουςεπιπέδου 3 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, που ζητά η αγορά. Θα μπορούν να είναι και ιδιωτικές. Θα εργάζονται εκεί εκπαιδευτικοί της ΤΕΕ. Θα ανήκουν στο ΥΠΑΙΘ, αλλά και σε άλλα Υπουργεία. Οι απόφοιτοι των ΕΣΚ θα έχουν τη δυνατότητα να εγγραφούν στη Β΄ τάξη των ΕΠΑΛ.

– Αλλάζουν τα επίπεδα των ΕΠΑΣ Μαθητείας του ΟΑΕΔ και οι απόφοιτοί τους θα παίρνουν το επίπεδο 3 – αντί του 4 ως τώρα. Οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το επίπεδο 4 και οι των ΙΕΚ και 4ου μεταλυκειακού έτους μαθητείας των ΕΠΑΛ το 5.

– ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού): θα γίνουν νέοι Οδηγοί Κατάρτισης, θα επικαιροποιηθούν τα Επαγγελματικά Περιγράμματα, θα αλλάξει ο τρόπος πιστοποίησης και εξετάσεων, γιατί οι σημερινές δεν συμβαδίζουν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και δεν γίνονται σωστά. Στόχος να οδηγηθούμε σε ένα νέο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων.

– Θα δημιουργηθεί ένα ΕΝΙΑΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ.

– Στα ΙΕΚ δημιουργούνται νέοι Οδηγοί Κατάρτισης, ενώ ήδη έχει ψηφιστεί και καταρτίζεται Μητρώο Εκπαιδευτών, και με ιδιώτες εκπαιδευτές, απ’ όπου θα αντλείται το προσωπικό των ΙΕΚ.

– Θα επαναπροσδιοριστεί η λειτουργία των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης.

– Μαθητεία: δεν αλλάζει σ’ αυτό το νομοσχέδιο κάτι. Θα δοθεί βάρος στην αποτελεσματικότερη σύνδεση με την αγορά και τις τοπικές κοινωνίες.

– Η ΜΝΑΕ (μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ) έχει θετικό αποτύπωμα και θα συνεχιστεί.

– Τα διετή Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης για αποφοίτους ΕΠΑΛ εντός των ΑΕΙ, παραμένουν σε αναστολή».

Από την πλευρά της, η ΟΛΜΕ, αναφέρει ότι «επισήμανε τα κύρια σημεία διαφωνίας με βάση τις πάγιες θέσεις της, και κυρίως τη μη αποδοχή κατάρτισης πριν την ολοκλήρωση της φοίτησης σε λυκειακή βαθμίδα, την ανάγκη υπαγωγής όλων των σχολείων της ΤΕΕ στο Υπουργείο Παιδείας, τη διαφωνία της με τη δημιουργία Προτύπων σχολείων, καθώς επιμένει στην ύπαρξη μόνο Πειραματικών. Παράλληλα δήλωσε ότι   απορρίπτει  τη Τράπεζα Θεμάτων και εμμένει στην αρνητική θέση της για τον κυρίαρχο ρόλο της αγοράς στην ΤΕΕ και εν γένει στην εκπαιδευτική διαδικασία».

ΥΓ: Ο βασικός πυρήνας των παραπάνω περιγράφεται και στο πρόγραμμα της ΝΔ για την Παιδεία (αναλυτικά στην Κόντρα, αρ. φύλ. 1054 «Και η επαγγελματική εκπαίδευση στο στόχαστρο»).

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: