Περιήγηση: ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Με το νόμο 4986, που ψηφίστηκε στις 26.10.2022, άνοιξε ο δρόμος για την κατάργηση του Τεκμηρίου του Δημοσίου και στην ηπειρωτική Ελλάδα Νομιμοποίηση κάμπνιγκ και εγκαταστάσεων ΑΠΕ που λειτουργούν παράνομα σε δάση…