Περιήγηση: ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ

Από τη μια, ο διάδοχος του Αριστόβουλου Μάνεση στην έδρα Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ. Της φιλελεύθερης αστικής νομικής κατεύθυνσης, υποτίθεται. Με δεσμούς με το παλιό «εσωτερικό» και με πολιτική…