Περιήγηση: ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΕ-ΒΡΕΤΑΝΙΑ

Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις για μία νέα εμπορική συμφωνία μεταξύ Ε.Ε. και Βρετανίας ενόψει της λήξης της μεταβατικής περιόδου στα τέλη του χρόνου. Γιατί μπορεί η Βρετανία να αποχώρησε…