Σαν σήμερα

0

18/9: Ημέρα ειρήνης, Χιλή: Ημέρα ανεξαρτησίας (1818)

1793: Πλήρης χωρισμός Εκκλησίας και κράτους (Γαλλία)

18/9/1977: Βόμβα (ΕΛΑ) στον Οργανισμό Υδρευσης Θεσσαλονίκης

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: