Περιήγηση: ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Η μαχητική μαζική αντίσταση των φοιτητών, το πνεύμα αυτοοργάνωσης, συλλογικότητας και αλληλεγγύης που τους συνεπήρε έφερε αποτέλεσμα. Μετά από τρεις ημέρες, που οι φοιτητές πέρασαν πίσω από τους πάγκους και ανέλαβαν τη…

Η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του ΑΠΘ -όπως και κάθε φοιτητική λέσχη- είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, εποπτευόμενο από το υπουργείο Παιδείας (διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, με Πρόεδρο τον εκάστοτε Πρύτανη και Μέλη…