Περιήγηση: ΥΠΕΡΕΦΗΜΕΡΕΥΣΗ

Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, σε όλη την περίοδο που διαχειρίστηκε την καπιταλιστική εξουσία, υποχρέωνε τους γιατρούς να δουλεύουν πάνω από 48 ώρες την επταήμερη εβδομάδα, παραβιάζοντας την οδηγία 88/2003 και αγνοώντας την…

Τέσσερις γιατροί του ΕΣΥ στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» δηλώνουν ότι θα πραγματοποιούν μόνο τις εφημερίες που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, γιατί από την υπερεφημέρευση στην οποία τους…