Περιήγηση: ΕΛΣΤΑΤ

Στο πρώτο άρθρο αυτής της σειράς, με τίτλο: Με στατιστικές αλχημείες παρουσιάζουν ψεύτικο πληθωρισμό, αποδείξαμε ότι η ΕΛΣΤΑΤ έχει κατασκευάσει ένα ιδεατό καταναλωτικό πρότυπο νοικοκυριού, προκειμένου να συρρικνώνει τεχνητά τον πληθωρισμό. Aυτό…

Ο πληθωρισμός που διαχρονικά παρουσιάζουν οι κυβερνήσεις όλων των χρωμάτων είναι πλασματικός, γιατί στηρίζεται στην περιβόητη Ερευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ), που βασίζεται στις δαπάνες των νοικοκυριών της μπουρζουαζίας και των καλοστεκούμενων στρωμάτων…