Περιήγηση: ΕΛΣΤΑΤ

Καταρχάς να θυμίσουμε τι είναι οι Ερευνες Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ). Η ΕΛΣΤΑΤ κάθε χρόνο διεξάγει μια ΕΟΠ που περιλαμβάνει 12 ομάδες προϊόντων και υπηρεσιών (εμπορευμάτων). Δημιουργεί έτσι ένα ιδεατό καταναλωτικό πρότυπο. Για…

Στο πρώτο άρθρο αυτής της σειράς, με τίτλο: Με στατιστικές αλχημείες παρουσιάζουν ψεύτικο πληθωρισμό, αποδείξαμε ότι η ΕΛΣΤΑΤ έχει κατασκευάσει ένα ιδεατό καταναλωτικό πρότυπο νοικοκυριού, προκειμένου να συρρικνώνει τεχνητά τον πληθωρισμό. Aυτό…

Ο πληθωρισμός που διαχρονικά παρουσιάζουν οι κυβερνήσεις όλων των χρωμάτων είναι πλασματικός, γιατί στηρίζεται στην περιβόητη Ερευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών (ΕΟΠ), που βασίζεται στις δαπάνες των νοικοκυριών της μπουρζουαζίας και των καλοστεκούμενων στρωμάτων…