Περιήγηση: ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Μετά βαθυτάτης οδύνης πληροφορηθήκαμε τους γραφέντες στο capital.gr μύδρους του αξιοτίμου κυρίου Μανόλη Καψή (ευελπιστούμε η προσφώνηση να τον ικανοποιήσει, ειδάλλως nostra culpa) περί της απόψεως ημών περί προδήλου αντισυνταγματικότητας της απαγόρευσης…