Περιήγηση: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τον πρώτο λόγο θέλουν να έχουν οι καπιταλιστές του ΣΒΕ (Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος) στο σχεδιασμό της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) στη Βόρεια Ελλάδα, γι’ αυτό και δεν αρκούνται σε όσα πρόσφατα…

Ο Μητσοτάκης, τον Ιούλιο του 2013, ως υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης στην κυβέρνηση των Σαμαροβενιζέλων, κατήργησε μέσα σε μια νύχτα ειδικότητες και τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης, θέτοντας σε διαθεσιμότητα 2.500 εκπαιδευτικούς, με την…

«Κεντρική στόχευση της μεταρρύθμισης είναι η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, από λύση ανάγκης για τους λίγους ή τους πιο αδύναμους, να καταστεί συνειδητή επιλογή για τους πολλούς». Στη φράση αυτή, που αναφέρεται εισαγωγικά…