Περιήγηση: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Είναι όλοι ικανοί να σπουδάσουν; Ή, για να το πούμε αλλιώς, πρέπει το δικαίωμα στη μόρφωση να παρέχεται σε όλους, να είναι αδιαπραγμάτευτο; Το ερώτημα αφορά ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Το κοινωνικοοικονομικό σύστημα,…

Πρεμιέρα πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα και από το πρωί ξεκίνησαν οι «συμβουλές» προς τους υποψήφιους: να μην έχουν άγχος, να μην θεωρούν ότι τα πάντα στη ζωή καθορίζονται από την είσοδο στο Πανεπιστήμιο,…