Περιήγηση: ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΙΑ

Οταν ξεκίνησε η τηλεκπαίδευση ως μηχανισμός συνέχισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας εν μέσω πανδημίας, ο εκπαιδευτικός κόσμος σημείωνε τους κινδύνους που αυτή εγκυμονεί ως προς το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το υπουργείο…