Περιήγηση: Uncategorized

♦ «Οι 5.000 αστυνομικοί που αναπτύχθηκαν στο Πολυτεχνείο φορούσαν όλοι μάσκες, ήταν αραιά ο ένας από τον άλλον βάσει οδηγίας που δόθηκε και ήταν έξω. Ηταν έξω. Δεν μεταδίδεται έξω, στην ατμόσφαιρα,…