Περιήγηση: Uncategorized

Οι άνθρωποι έχουν καταντήσει καρπαζοεισπράκτορες της κυβέρνησης και των αστικών ΜΜΕ. Βγαίνουν υπουργοί και ανακοινώνουν την άρση του ενός ή του άλλου μέτρου, από τα ελάχιστα που έχουν απομείνει για να λένε…

♦ «Οι 5.000 αστυνομικοί που αναπτύχθηκαν στο Πολυτεχνείο φορούσαν όλοι μάσκες, ήταν αραιά ο ένας από τον άλλον βάσει οδηγίας που δόθηκε και ήταν έξω. Ηταν έξω. Δεν μεταδίδεται έξω, στην ατμόσφαιρα,…