Περιήγηση: 4η Δίκη Σ.Π.Φ.

Με τον πολιτικό κρατούμενο Κ. Σακκά στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας να διανύει την 23η ημέρα απεργία πείνας, δεν ήταν δυνατόν να γίνει και η σημερινή συνεδρίαση του τρομοδικείου, με πρόεδρο τον Γ. Μιχολιά.…

Με τον Κ. Σακκά να διανύει τη 14η ημέρα απεργία πείνας και να έχει εισαχθεί από χθες στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας συνεδρίαση δεν μπορούσε να γίνει. Κατά την εκφώνηση του καθιερωμένου απουσιολόγιου…

Η απουσία του Κ. Σακκά, που βρίσκεται στην 7η μέρα απεργίας πείνας και αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή της συνεδρίασης, δεδομένου ότι ο Κ. Σακκάς θέλει να παρευρίσκεται προσωπικά στις συνεδριάσεις…

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την ανάγνωση μιας πολύ σύντομης περίληψης του κατηγορητήριου από τον εισαγγελέα Γρ. Βαβέτση. Στη συνέχεια, συνήγοροι υπεράσπισης και οι Χ. Τσάκαλος και Μ. Νικολόπουλος υπέβαλαν αίτημα να διαβαστεί…

Συντομότατη ήταν και αυτή η συνεδρίαση, καθώς μετά την ανάγνωση από τον πρόεδρο του τρομοδικείου Γ. Μιχολιά του απουσιολόγιου για τους κατηγορούμενους και τους συνηγόρους υπεράσπισης υποβλήθηκε από έξι παριστάμενους διορισμένους συνηγόρους…

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την ανάγνωση του απουσιολόγιου κατηγορούμενων και συνηγόρων, συνεχίστηκε με τη δήλωση των μελών της ΣΠΦ ότι αποδέχονται τους διορισμένους συνηγόρους και έκλεισε με τη χορήγηση προθεσμίας στους διορισμένους…

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την ανάγνωση του καθιερωμένου απουσιολόγιου από τον πρόεδρο του τρομοδικείου Γ. Μιχολιά και ολοκληρώθηκε με το διορισμό των υπολειπόμενων συνηγόρων υπεράσπισης. Η προσέλευση των διορισθέντων από τον πίνακα…

Μόλις μισή ώρα διήρκεσε η δεύτερη συνεδρίαση του τρομοδικείου για την 4ηδίκη της ΣΠΦ. Οσο χρειάστηκε για να εξεταστεί ο διορισμός 18 τακτικών και 2 αναπληρωματικών συνηγόρων υπεράσπισης. Ακολούθησε διακοπή μιας ώρας…