Περιήγηση: ΣΤΕΓΑΣΗ

O ένας υπόσχεται χαμηλότοκα δάνεια για νέα ζευγάρια. Ο άλλος υπόσχεται τράπεζα στέγης. Και οι δυο υπόσχονται επιδότηση ενοικίου για εργαζόμενους (πάντα με εισοδηματικά κριτήρια, για να αποκλείονται οι συντριπτικά περισσότεροι). Η στενότητα…