Περιήγηση: ΠΑΥΛΟΣ ΦΥΣΣΑΣ

Για το ντοκιμαντέρ της Ανζελίκ Κουρούνης γράψαμε αναλυτικά υπό τον τίτλο: Να μείνουν μόνοι με τα αντιδραστικά ιδεολογήματά τους. Αρκεί το γεγονός ότι σ’ αυτό το ντοκιμαντέρ φιλοξενείται η άποψη του γνωστού…