Περιήγηση: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το υπουργείο προώθησης των ιδιωτικών συμφερόντων στην Παιδεία δρομολογεί και την κατάργηση των δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων που διανέμονται ηλεκτρονικά στους προπτυχιακούς φοιτητές, μέσω του «ΕΥΔΟΞΟΣ». Αυτό το νόημα έχει η πρόνοια του…

Είναι γνωστή η προσπάθεια του υπουργείου Παιδείας, στο πλαίσιο της δραστικής περικοπής των δαπανών, να καταργήσει την παροχή δωρεάν συγγραμμάτων στους φοιτητές. Και επειδή μια τέτοια κίνηση θα ξεσηκώσει θύελλα διαμαρτυριών και…