Περιήγηση: ΛΟΜΠΙΝΓΚ

Η απόφαση των βελγικών ανακριτικών αρχών για παράταση της προφυλάκισης της Καϊλή για έναν ακόμη μήνα ήταν γνωστή προτού ανακοινωθεί επίσημα. Φάνηκε από τις δηλώσεις των δικηγόρων της μετά το τέλος της…

Οχι που θα τους άφηνε ο Πιεραντόνιο Παντσέρι να τον δείχνουν με το δάχτυλο ως τον μοναδικό διεφθαρμένο (κογομπί γαλλιστί, κοροπί σύμφωνα με τα εξαίσια γαλλικά του έλληνα δικηγόρου της Καϊλή) Βρυξελλών…

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ικανότητα των εκπροσώπων ομάδων συμφερόντων να επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων στο Κοινοβούλιο επιχειρηματολογώντας αποτελεί ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από την άλλη πλευρά, τα αθέμιτα…