Περιήγηση: ΚΥΡΤΣΟΣ

Από το 1977 που ο Κύρτσος διαγράφηκε από τον Περισσό έχουν περάσει 45 χρόνια. Τότε ο Κύρτσος ήταν 25 ετών, σήμερα είναι 70. Δεν ήταν το μόνο αστόπαιδο που συγκινήθηκε από την…