Περιήγηση: ΚΟΝΓΚΟ

Στις 3 Μάη, απ’ αφορμή την παρασημοφόρηση της προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας από τον βασιλιά των Βέλγων με το Παράσημο του Μεγαλόσταυρου του Τάγματος του Λεοπόλδου, γράψαμε ένα πολιτικό σχόλιο με τίτλο:…