Περιήγηση: ΓΟΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Στην Ουκρανία γίνεται πόλεμος, στη Ρωσία έχουν επιβληθεί κυρώσεις, επόμενο ήταν να αντιμετωπίσει κρίση ο κλάδος της γουνοποιίας (εκτροφή γουνοφόρων ζώων, επεξεργασία δερμάτων και εμπόριο γούνας), καθώς οι δύο αυτές χώρες απορροφούσαν…