Περιήγηση: ΓΝ ΝΙΚΑΙΑΣ

Εδώ και πολύ καιρό ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας, το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, που καλύπτει μια τεράστια περιοχή, έχει μείνει χωρίς γιατρούς στο Τμήμα Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας. Η…

Μπορεί να μην λειτουργούν τα συστήματα πυρασφάλειας στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, μπορεί να κλείνουν τμήματα λόγω έλλειψης γιατρών, μπορεί οι εναπομείναντες γιατροί να εξοντώνονται από την υπερεφημέρευση, όμως τα σχέδια που προωθούνται…

Το Γενικό Κρατικό Νίκαιας δε χρειάζεται συστάσεις. Είναι ένα πολύ μεγάλο νοσοκομείο, στα όρια της περιφέρειας του Πειραιά και της Δυτικής Αθήνας. Ενα νοσοκομείο που προσφέρει περίθαλψη στον κόσμο της φτωχολογιάς. Αρκεί…

Αυτό ξεπερνά κάθε όριο. Στο Νοσοκομείο Νίκαιας κλείνουν τα χειρουργεία γιατί δεν υπάρχουν αποστειρωμένες χειρουργικές ποδιές! Και γιατί δεν υπάρχουν χειρουργικές ποδιές; Γιατί δύο θερμαστές που λειτουργούσαν τους αποστειρωτικούς κλιβάνους βγήκαν στη…