Περιήγηση: ΕΥΡΩΠΗ-ΦΡΟΥΡΙΟ

Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι πρωτότυπο. Βρισκόμαστε πάλι μπροστά σ’ ένα θέατρο διαδοχικών «πράξεων» της ΕΕ: σύνοδοι και συναντήσεις (τυπικές ή άτυπες) δίνουν και παίρνουν. Αυτές με τη σειρά τους καταλήγουν…