Περιήγηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Ηχηρό χαστούκι στο ΙΕΠ και τον πρόεδρό του Γ. Αντωνίου αποτελεί το ψήφισμα της κοσμητείας της Σχολής Επιστημών της Αγωγής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Το πανεπιστημιακό κατεστημένο δεν το λες…