Περιήγηση: ΔΙΩΞΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Σε καταγγελία των συνδικαλιστικών διώξεων των φοιτητών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών προχώρησε ο Σύλλογος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου. Τις πειθαρχικές διώξεις κατά των φοιτητών ώστε να επιβληθεί…