Περιήγηση: ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ

Μετά από μια περίοδο «χάριτος», λόγω επιπτώσεων covid και ενεργειακής κρίσης, απενεργοποιείται στο τέλος του 2023 η γενική ρήτρα διαφυγής του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Η διατύπωση του σχετικού Δελτίου Τύπου της…