Περιήγηση: ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Με πολλά ταρατατζούμ, το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε πρόσφατα τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, τα οποία, λέει, αναμορφώθηκαν μετά από 20 χρόνια. Η μελέτη της Ενωσης των Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) πάνω στα αναλυτικά…