Περιήγηση: ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΜΝΗΣΤΕΙΑ

Η τελευταία φορά που έγινε προληπτική αμνήστευση στελεχών που ασκούν δημόσια διοίκηση (με την ευρεία έννοια του όρου) ήταν όταν με νομοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, κατ’ απαίτηση της τρόικας, αμνηστεύτηκαν προληπτικά για όλες…