Περιήγηση: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Συνεχίζουν τη διαφημιστική εκστρατεία η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) και το υπουργείο Εργασίας υπέρ των πολυεθνικών κολοσσών της πληροφορικής, που καλούνται να «καταρτίσουν» -με το αζημίωτο βέβαια-  τους ανέργους σε ψηφιακές δεξιότητες, ώστε…

Με μια συνέντευξη-πάσα στη Νίκη Κεραμέως, ο Ελεύθερος Τύπος, προσέφερε το βήμα στην υπουργό της ιδιωτικής παιδείας και των κολλεγίων  να αναφέρει, έτσι όπως αυτή φαντάζεται ότι θα δρομολογηθούν και πραγματοποιηθούν απρόσκοπτα…

Οι αστογραφειοκράτες της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας της ΓΣΕΕ, αντί να τα βάλουν με τα αφεντικά τους, τους καπιταλιστές και τους πολιτικούς διαχειριστές του συστήματος, που είναι οι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αποψίλωση της…

Μας έχει συνηθίσει το think tank του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), το ΙΟΒΕ (Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών), σε μελέτες για την εκπαίδευση, που υπηρετούν καθαρά τα συμφέροντα του ντόπιου και…

Κριτική «μη μου άπτου» ασκεί το ΙΝΕ-ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά βίου Μάθησης». Δεν θα μπορούσε άλλωστε να πράξει διαφορετικά το «επιστημονικό»…