Περιήγηση: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΙ

Κατά 555 λιγότερες είναι οι θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που θα διεκδικήσουν φέτος οι υποψήφιοι. Αριθμός όχι ευκαταφρόνητος, αλλά ούτε και τόσο συνταρακτικός που να ακυρώνει την ψευδαίσθηση για πανεπιστημιακές σπουδές. Το…

Εξαιρετικά «παραγωγική» εμφανίζεται η Κεραμέως σε αντιδραστικά μέτρα, εκμεταλλευόμενη με προκλητικό τρόπο την πανδημία και συνεπώς την αδυναμία έκφρασης αντιστάσεων εκ μέρους των εκπαιδευτικών και των μαθητών (τους τελευταίους, μάλιστα, τους χτύπησε…