Περιήγηση: ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ Α.Π.

O επίσημος προπαγανδιστικός μηχανισμός της κυβέρνησης τούτες τις μέρες κρατάει ομπρέλα για να μην τον πάρουν οι πέτρες που εκτοξεύουν οι πολίτες, όχι μόνο στις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές δασικές…