Περιήγηση: ΕΑΠ

Ακόμη δύο «πρωτόκολλα συνεργασίας» υπέγραψε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), με το Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) και το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ). Το ΕΑΠ, καθώς και η «εξωστρεφής» δράση του, όπως κατ’…

Τη στιγμή που τα Πανεπιστήμια ψυχορραγούν λόγω της ψωραλέας κρατικής χρηματοδότησης (ποσοστό της οποίας μάλιστα καταβάλλεται κατόπιν αξιολόγησης), το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), ένα κατ’ επίφαση δημόσιο Πανεπιστήμιο καθώς λειτουργεί με δίδακτρα,…