Περιήγηση: ΑΝΩΤΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΙ

Με τη δημοσίευση της προκήρυξης του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ για τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης για τον εν δυνάμει μελλοντικό διορισμό τους σε φορείς του Δημόσιου Τομέα [με τον…

Αμεση ήταν η αντίδραση του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας (ΤΕΕ) στην fast track απόφαση του uπουργείου Παιδείας για απονομή integrated master στους αποφοίτους του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστήμιου Δυτικής…