Κέντρα Ξένων Γλωσσών-γαλέρες

0

Σε πολλά Κέντρα Ξένων Γλωσσών (ΚΞΓ) επικρατούν εργασιακές συνθήκες γαλέρας. Το υπουργείο Παιδείας δεν έχει άγνοια, καθώς η κατάσταση χρονίζει και έχουν γίνει καταγγελίες από πλευράς εργαζόμενων, πλην όμως, κωφεύει, ευνοώντας τους επιχειρηματίες του κλάδου. Η τελευταία καταγγελία είναι ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς αφορά συνθήκες εν μέσω πανδημίας.

Καθηγητές των ΚΞΓ σημειώνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής: «Πολλά από αυτά (σ.σ. τα ΚΞΓ) ζητούν από τους καθηγητές τους να διδάξουν ταυτόχρονα διαδικτυακά και δια ζώσης (υβριδικά μαθήματα). Σε πολλές περιπτώσεις δηλώνεται πως το μάθημα θα καταγράφεται ώστε να είναι στη διάθεση των μαθητών και θα μένει στο αρχείο του ΚΞΓ για μελλοντική χρήση».

Πέρα, λοιπόν από τα ζητήματα που προκύπτουν εξ αιτίας του ότι δεν υπάρχει σαφές νομοθετικό πλαίσιο (υπάρχει μόνο για τα σχολεία για την εξ αποστάσεως διδασκαλία) και εξ αιτίας του «μεγάλου αδερφού» για μαθητές και εκπαιδευτικούς, προκύπτουν ζητήματα κατάχρησης των πνευματικών δικαιωμάτων.

Και απαιτούν: «Σε περίπτωση που τελικά θεωρηθεί σύννομη όλη αυτή η διαδικασία και για τα ΚΞΓ θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν οι εξής παράμετροι: To κατώτατο νόμιμο ωρομίσθιο του καθηγητή αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 7,43 ευρώ. Αυτό περιλαμβάνει τη διδασκαλία στην αίθουσα και τη διόρθωση εργασιών των μαθητών και προκύπτει από τον κατώτατο μισθό. Οποιαδήποτε άλλη παροχή εκ μέρους του καθηγητή όπως δημιουργία και αποστολή ψηφιακού υλικού, διάδραση με τους μαθητές μέσω της πλατφόρμας σε εξωδιδακτικές ώρες, ταυτόχρονη δια ζώσης και διαδικτυακή διδασκαλία, τηλεδιασκέψεις με γονείς και εργοδότες, θα πρέπει να αμείβεται ξεχωριστά και με ξεκάθαρο τρόπο ως επιπλέον χρόνος εργασίας. Πρέπει επίσης να τονιστεί πως αυτός ο τρόπος διδασκαλίας δεν μπορεί να ελεγχθεί ως προς τον αριθμό των μαθητών που θα συμμετέχουν και ότι πρέπει να τεθεί ένα εύλογο όριο στο μέγιστο αριθμό των μαθητών, ο οποίος συνδέεται άρρηκτα όπως γίνεται ευκόλως κατανοητό με το φόρτο εργασίας του εκπαιδευτικού ώστε αυτός να καθιστά την τέλεση της εργασίας του τόσο εποικοδομητική ως προς το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα, όσο και να μην αποβαίνει τελικά εις βάρος της υγείας του… Ηδη πολλοί συνάδελφοι πιέζονται να εργαστούν κατά αυτόν τον τρόπο και μάλιστα να δηλώνονται λιγότερες ώρες από αυτές που πραγματικά θα δουλέψουν, κυρίως σε περίπτωση που το μάθημα γίνεται αποκλειστικά online».

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: