Eksegersi.gr
Eksegersi.gr

ProMED: Πάρτε το μάθημα της Δανίας για τα μινκ

0

Μια μέρα μετά από τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (ΟΙΕ) της επείγουσας ενημέρωσης για την ανεύρεση και στην Ελλάδα μεταλλαγμένου στελέχους του κοροναϊού SARS-CoV-2, που πέρασε από τα μινκ στον άνθρωπο, δημοσίευση που επιβεβαίωσε πλήρως το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της ΚΟΝΤΡΑ-eksegersi.gr, το ProMED* (PROgram for Monitoring Emerging Diseases), το Πρόγραμμα Παρακολούθησης Αναδυόμενων Νοσημάτων της Διεθνούς Εταιρίας Λοιμωδών Νοσημάτων (ISID), δημοσίευσε και σχολίασε την ανακοίνωση των ελληνικών αρχών.

Μεταφράζουμε το σχολιασμό (στο τέλος δημοσιεύουμε ολόκληρη την ανάρτηση του ProMED):

«Στο επίκεντρο της παραπάνω ενημέρωσης του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (OIE) -η οποία, σε αντίθεση με προηγούμενες αναφορές αναφέρεται σε “αναδυόμενη ασθένεια” (βλ. σχολιασμό στο 20201208.8002636)- βρίσκονται τα αποτελέσματα γονοτυπικών αναλύσεων που ελήφθησαν από το εθνικό εργαστήριο, CERTH (Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογίας Hellas, Saloniki). ). Στις 8 Δεκεμβρίου 2020, ανιχνεύτηκε στο CERTH η μετάλλαξη Y453F στην πρωτεΐνη της ακίδας (S) του ιού, η οποία αναφέρεται ως “παραλλαγή σχετιζόμενη με τα μινκ“, σε πέντε (5) γονιδιώματα SARS-CoV-2 από περιστατικά σε ανθρώπους τα οποία έχουν αλληλουχηθεί και που σχετίζονται άμεσα με τα μινκ (εργάτες / ιδιοκτήτες εκτροφής). Η παρουσία της μετάλλαξης Y453F διαπιστώθηκε σε μινκ σε μία από τις εκτροφές που ελέγχθηκαν. Η έρευνα συνεχίζεται.

Τα ακόλουθα αποσπάσματα από το ECDC “Ταχεία εκτίμηση κινδύνου: Ανίχνευση νέων παραλλαγών SARS-CoV-2 που σχετίζονται με τα μινκ”, με ημερομηνία 12 Νοεμβρίου 2020 (βλέπε 20201112.7939110) ισχύουν ως εξής:

– “Η γενετική προσαρμογή σε πληθυσμούς μινκ θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιλεκτικό πλεονέκτημα σε περιοχές με δραστηριότητα εκτροφής μινκ. Η μετάλλαξη Y453F, που ορίζει παραλλαγές που σχετίζονται με τα μινκ, έχει επίσης ανιχνευτεί εκτός Ευρώπης, υποδεικνύοντας τη δυνατότητα κυκλοφορίας τέτοιων στελεχών. Τους τελευταίους μήνες, κοινοτική μετάδοση σημειώθηκε στη Δανία και, σε κάποιο βαθμό, στις Κάτω Χώρες, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διασυνοριακή εξάπλωση.

– “Με βάση τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τη μεταδοτικότητα, τη σοβαρότητα, την ανοσία και τη διασυνοριακή εξάπλωση, το συνολικό επίπεδο κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία που προκαλείται από παραλλαγές του SARS-CoV-2 που σχετίζονται με τα μινκ μπορεί να προσδιοριστεί ως:

  1. χαμηλό για τον γενικό πληθυσμό και μέτριο για ιατρικά ευάλωτα άτομα, το οποίο δεν διαφέρει από εκείνο άλλων στελεχών του SARS-CoV-2 (δεν σχετίζονται με τα μινκ),
  2. χαμηλό για τον γενικό πληθυσμό σε περιοχές με υψηλή συγκέντρωση εκτροφών μινκ και μέτριο έως υψηλό για ιατρικά ευάλωτα άτομα που ζουν στις ίδιες περιοχές, και
  3. μέτριο για μη ιατρικά ευάλωτα άτομα με επαγγελματική έκθεση και πολύ υψηλό για ιατρικά ευάλωτα άτομα με επαγγελματική έκθεση.

– “Εάν επιβεβαιωθούν οι ανησυχίες που διατυπώνονται σχετικά με την ανοσία, την επαναμόλυνση, τον εμβολιασμό και τη θεραπεία, η εκτίμηση κινδύνου θα επανεξεταστεί αμέσως για να επανεκτιμηθεί το συνολικό επίπεδο κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία και οι πιθανές επιπτώσεις στη διάγνωση, τη θεραπεία και την ανάπτυξη εμβολίων για την COVID-19. Αυτό ισχύει επίσης για τυχόν παραλλαγές με μεταλλάξεις στην πρωτεΐνη S, που σχετίζονται με τα μινκ, που μπορεί να προκύψουν και να εξαπλωθούν.”

Η Ελλάδα εφάρμοσε πολιτική σφαγής μόνο στην 1η μολυσμένη εκτροφή της. Η Δανία, η οποία ενήργησε παρόμοια κατά την αρχική φάση της εκδήλωσης στα μινκ (Ιούνιος 2020), όταν διέκοψε τη σφαγή από την 4η εκτροφή και μετά, αναγκάστηκε να αναθεωρήσει την πολιτική της στο ακραίο σημείο όταν η ασθένεια εξαπλώθηκε ευρέως και επιβεβαιώθηκαν μολύνσεις από τα μινκ στον άνθρωπο. Το μάθημα της Δανίας είναι διαθέσιμο σε όλους.

Οι διεθνώς συμφωνημένες κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη και τον έλεγχο της COVID-19 σε μινκ με ταυτόχρονη προστασία της δημόσιας υγείας, ένα κλασικό θέμα “Μίας Υγείας“, αξίζουν να συζητούνται συνεχώς και να επικαιροποιούνται από τους σχετικούς διεθνείς οργανισμούς, συλλογικά.

Το προσχέδιο του OIE “Οδηγία σχετικά με την εργασία με εκτρεφόμενα ζώα ειδών που είναι ευπαθή σε λοίμωξη με SARS-CoV-2”, που δημοσιεύθηκε στις 16 Νοεμβρίου 2020, περιλαμβάνει σύντομες ενότητες για τα μινκ, τα κουνάβια και τα ρακούν. (https://www.oie.int/fileadmin/Home/MM/Draft_OIE_Guidance_farmed_animals_cleanMS05.11.pdf). Αναφέρει ότι “παρατηρήθηκε φυσική μόλυνση των εκτρεφόμενων μινκ στη Δανία, τις Κάτω Χώρες, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Σουηδία και τις ΗΠΑ”. Εκτοτε, η ασθένεια έχει αναφερθεί επίσης σε εκτροφές μινκ σε Ελλάδα, Γαλλία, Καναδά και Λιθουανία. Μπορεί κανείς να μαντέψει ότι οπουδήποτε η COVID-19 κυκλοφορεί σε ανθρώπους, έχει εισέλθει και σε εκτροφές μινκ, περιμένοντας να ανακαλυφθεί και να αντιμετωπιστεί».

Το εισαγωγικό «καρφί» για τις ελληνικές αρχές, που στο πρώτο έγγραφο των Δηλέ-Αλεξανδρόπουλου δεν μιλούσαν για «αναδυόμενη ασθένεια», είναι εμφανέστατο. Ενώ έπρεπε εξαρχής να μιλήσουν για «αναδυόμενη ασθένεια», αφού ο ιός SARS-CoV-2 δεν είχε ξαναεμφανιστεί στα μινκ, δεν το έκαναν, προκειμένου να μην αναγκαστούν να πάρουν αυστηρά μέτρα (θανάτωση και αποτέφρωση ζώων). Αφού πρώτα θανατώθηκαν και γθάρθηκαν (για εμπορική εκμετάλλευση) όλα τα νεαρά ζώα και αφού καθυστέρησαν μια ολόκληρη εβδομάδα να ενημερώσουν τον ΟΙΕ για την ανίχνευση μεταλλαγμένου στελέχους του ιού, τότε μόνο μίλησαν για «αναδυόμενη ασθένεια». Τότε που δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς, διότι εμείς είχαμε αποκαλύψει την εύρεση μεταλλαγμένου στελέχους του κοροναϊού και στην Ελλάδα.

Ομως, το πιο ουσιαστικό σημείο της κριτικής του ProMED είναι η προβολή του δανικού υποδείγματος ως μάθημα για όλους. Η Ελλάδα, αναφέρει το σχόλιο, σταμάτησε τη θανάτωση των μινκ στην πρώτη μονάδα (όπως θυμόμαστε, ήταν μια σχετικά μικρή μονάδα με 2.500 ζώα). Η Δανία, τον περασμένο Ιούνη, όταν πρωτοεμφανίστηκε ο SARS-CoV-2 στα μινκ, σταμάτησε τη θανάτωση στην τέταρτη μονάδα. Στη συνέχεια, όμως, μετά την εμφάνιση μεταλλάξεων του κοροναϊού, αναγκάστηκε να αναθεωρήσει την πολιτική της και να τη φτάσει στα άκρα (όπως γνωρίζουμε, η Δανία εξάλειψε την εκτροφή μινκ, αποφασίζοντας τη θανάτωση όλων των ζώων, ενός συνόλου 17 εκατομμυρίων μινκ, του μεγαλύτερου πληθυσμού των συγκεκριμένων γουνοφόρων ζώων στην Ευρώπη).

Αυτό είναι το μάθημα της Δανίας, που οι επιστήμονες του ProMED εισηγούνται σε όλους. Αυτή η σοβαρή επισήμανση δικαιώνει τις δικές μας θέσεις:

  1. Να θανατωθούν όλα τα ζώα αναπαραγωγής που έχουν παραμείνει στα εκτροφεία, κατά το παράδειγμα της Δανίας. Και να σταματήσει η εκτροφή μινκ στη χώρα μας.
  2. Να εκταφούν άμεσα τα πτώματα από όλα τα μινκ και να αποτεφρωθούν, όπως προβλέπεται από τον Κανονισμό ΕΚ 1069/2009 και την ελληνική νομοθεσία. Αμεσα, προτού αρχίσει να μολύνεται ο υδροφόρος ορίζοντας, όπως συνέβη στη Δανία που τώρα τρέχουν και δε φτάνουν.
  3. Να αποτεφρωθούν όλα τα δέρματαπου πάρθηκαν από τα μινκ που θανατώθηκαν αυτή την περίοδο.

Πέρα από τις σοβαρές επισημάνσεις του ProMED, που αποτελούν ράπισμα στην ακολουθούμενη κυβερνητική πολιτική (οι Αλεξανδρόπουλος-Δηλέ δεν ενεργούν μόνοι τους, αλλά σε συνεννόηση και κατ’ εντολήν του Βορίδη), έλληνες επιστήμονες εφιστούν την προσοχή μας σε δυο ακόμη σημείο του εγγράφου που έστειλε η Δηλέ στον ΟΙΕ:

1) Και για τα τρία νέα κρούσματα σε εκτροφές μινκ αναφέρει ότι «η υποψία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της παθητικής παρακολούθησης μετά από ειδοποίηση (Suspicion was raised in the framework of passive surveillance following notification)». Αυτό αποτελεί ομολογία του ότι δεν κάνουν ελέγχους στις εκτροφές μινκ, παρά μόνο αν τους ενημερώσουν οι ιδιοκτήτες ότι υπάρχει πρόβλημα!
2) Αποκαλεί το ΕΚΕΤΑ (Centre for Research and Technology Hellas) εθνικό εργαστήριο (national laboratory). Το ΕΚΕΤΑ όμως είναι ερευνητικό κέντρο και Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου!

Promed Post - ProMED-mail (1)

 

* Το ProMED είναι ένα Πρόγραμμα Παρακολούθησης Αναδυόμενων Νοσημάτων της Διεθνούς Εταιρίας Λοιμωδών Νοσημάτων (ISID), το οποίο εμφανίστηκε το 1994 ως υπηρεσία (πλατφόρμα) Διαδικτύου για τον εντοπισμό ασυνήθιστων συμβάντων υγείας, που σχετίζονται με αναδυόμενες και επανεμφανιζόμενες μολυσματικές ασθένειες και τοξίνες που προσβάλλουν ανθρώπους, ζώα και φυτά. Η Διεθνής Εταιρία Λοιμωδών Νοσημάτων (ISID) ιδρύθηκε το 1986 ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εργάζεται για τον έλεγχο των εστιών μολυσματικών ασθενειών και τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών που πάσχουν από αυτές τις ασθένειες. Αποστολή της είναι η υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας, των ΜΚΟ και των κυβερνήσεων σε όλο τον κόσμο. Εχει πάνω από 80.000 μέλη σε περισσότερες από 201 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Κοινοποίηση: