Περιήγηση: ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

Οι εγκαταλειμμένες ή και άθλιες κτιριακές υποδομές των σχολείων, τα εκατοντάδες εκπαιδευτικά κενά που καλύπτονται με το σταγονόμετρο έως και το τέλος σχεδόν της σχολικής χρονιάς με αναπληρωτές και όχι μόνιμους εκπαιδευτικούς,…