Περιήγηση: ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΑΕΙ

Το παράδειγμα που αναφέρουμε παρακάτω αφορά μόνο ένα πανεπιστημιακό ίδρυμα της χώρας, το ΑΠΘ, και ασφαλώς δεν είναι το μοναδικό, καθώς το πανδημικό κύμα είναι σε έξαρση με την ταυτόχρονη παρουσία δύο…