Περιήγηση: ΓΚΟΡΚΙ

«…για να συμπορευτεί αργότερα, μετά την Επανάσταση στη Ρωσία το 1905, αρχικά στους Μενσεβίκους και όχι στους Μπολσεβίκους, ενώ αργότερα συμπορεύτηκε, μέχρι την πτώση του, με τον Τρότσκι. Πέθανε αυτοεξόριστος στην Ευρώπη…