Περιήγηση: ΣΟΥΔΑΝ

Για να μην πάμε πολύ πίσω στην ιστορία του Σουδάν, που έγινε τυπικά ανεξάρτητη χώρα το 1956 (έως τότε ήταν βρετανική αποικία που διοικούνταν από την Αίγυπτο), θα μείνουμε στην τριακονταετή διακυβέρνηση…

Το Σουδάν είναι μία χώρα που δεν μας πολυαπασχολεί εδώ στην Ελλάδα. Ανήκει στις χώρες που έχουμε συνηθίσει να χαρακτηρίζουμε ως «πεινασμένους της Αφρικής», πράγμα που δεν απέχει και πολύ από την…