Περιήγηση: ΣΕΙΣΜΟΣ

Οι Ελληνες γνωρίζουμε καλά ότι κατοικούμε στην πιο σεισμογενή χώρα της Ευρώπης. Οι αστικές πολιτικές ηγεσίες, όμως, έχουν συνηθίσει μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού στην αποδοχή του δόγματος του ωχαδερφισμού για τα…