Περιήγηση: «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»

«Οποιος πρόλαβε τον Κύριο είδε». Αυτή εξακολουθεί να είναι η διαδικασία με την οποία οι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ», τα κονδύλια του οποίου δίνονται με το σταγονόμετρο και δε φτάνουν για…