Περιήγηση: ΕΚΔΟΣΗ

Σήμερα είναι η τελευταία προθεσμία για τον νεοναζιστή Λαγό για να κάνει έφεση στην απόφαση του βελγικού Πρωτοδικείου που έκρινε σύννομο και εκτελεστέο το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, προκειμένου να εκδοθεί στην Ελλάδα…

To μοναδικό ερώτημα που μένει αναπάντητο είναι αν ο νεοναζιστής Λαγός θα κάνει έφεση στην πρωτοβάθμια απόφαση βελγικού δικαστηρίου, που έκρινε σήμερα νόμιμο και εκτελεστέο το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και διέταξε την…