Ιδιώτες γεωπόνοι και ιδιοκτήτες δασών στο πλευρό του Χατζηδάκη

0

Ο πρόεδρος του παραρτήματος του ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας και οι πρόεδροι πέντε Συλλόγων ιδιωτών γεωπόνων που εκπονούν μελέτες (και όχι μόνο) για τα λεγόμενα σχέδια βελτίωσης αγροτικών εκμεταλλεύσεων πλούσιων μεγαλοαγροτών, οι οποίοι δεν ξεπερνούν το 10% των αγροτών, έσπευσαν να υπερασπιστούν τις παράνομες διοικητικές πράξεις, τις οποίες ανέλαβε υπό την προστασία του ο Χατζηδάκης με την απόφασή του (ΦΕΚ 2773Β).

Θυμίζουμε ότι με την απόφασή του αυτή ο Χατζηδάκης ολοκληρώνει τη διαδικασία αποχαρακτηρισμού 50 εκατ. στρεμμάτων δασών και δασικών εκτάσεων, την οποία ξεκίνησε ο συριζαίος πρώην ΥΠΑΑΤ Αποστόλου, για τη βόσκηση αιγοπροβάτων. Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι η βόσκηση επιτρεπόταν στα δάση και τις δασικές εκτάσεις και αποτελεί χρήση γης και όχι τρίτη κατηγορία γης. Οι κατηγορίες γης είναι δύο, η γεωργική και η δασική.

Θυμίζουμε ακόμη ότι οι Επιτροπές Απαλλοτριώσεων με τις αποφάσεις τους ασχολούνται αποκλειστικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασικών εποικιστικών εκτάσεων και όχι με το δασικό τους χαρακτήρα. Δηλαδή, οι εποικιστικές εκτάσεις υπάγονται στην αρμοδιότητα των δασικών υπηρεσιών και εφαρμόζεται και σ’ αυτές η δασική νομοθεσία.

Στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, είχαμε μια συνομιλία 10 λεπτών με έναν από τους προέδρους των Γεωπονικών Συλλόγων. Ανάμεσα στα άλλα του επισημάναμε ότι είναι παράνομα τα ξεχερσώματα δασών και δασικών εκτάσεων, που έγιναν ακόμη και πριν το 1975 (το ΣτΕ τα έκρινε παράνομα), ότι αυτοί που έκαναν τα ξεχερσώματα δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και πως ακόμη κι αν οι ξεχερσωτές ήταν αγρότες, δεν νομιμοποιούνται, γιατί δεν εξυπηρετείται το δημόσιο συμφέρον. Στην ουσία το ΣτΕ, , με την απόφασή του είπε εμμέσως πλην σαφώς στους καταπατητές, ότι η επίκληση της γεωργικής καλλιέργειας είναι προσχηματική.

Αυτά τα γνώριζε ο πρόεδρος, όμως γι’ αυτόν προέχει η νομιμοποίηση που επιχειρεί ο Χατζηδάκης με την απόφασή του να καταστήσει νόμιμες τις παράνομες διοικητικές πράξεις και να υποχρεώσει τις Διευθύνσεις Δασών των Περιφερειών να τις εφαρμόσουν.

Στο σημείο αυτό, χρήσιμο είναι να παραθέσουμε ένα μεγάλο απόσπασμα από το άρθρο μας με τίτλο: Νόμος 4685/2020: Αντιδασικό τερατούργημα. Ο Χατζηδάκης θα πάθει ό,τι έπαθαν Σταθάκης και Φάμελλος:

«Αρχικά αναφέρουμε αποσπάσματα από την πρώτη απόφαση του ΣτΕ, (απόφαση 645 του Ε’ τμήματος που δημοσιεύτηκε στις 3 Απρίλη του 2019):

‘’Υπό τα δεδομένα αυτά, κατά την άποψη που επικράτησε στο Τμήμα, η εξαγορά δασών/δασικών εκτάσεων που εκχερσώθηκαν προ του 1975 αυτογνωμόνως, προκειμένου να καλλιεργηθούν, και η μεταβίβαση κυριότητας, έναντι τιμήματος, στους κατόχους αυτών, υπό την προϋπόθεση ότι η αγροτική χρήση συνεχίζεται έως την έκδοση της πράξης εξαγοράς και θα συνεχιστεί στο μέλλον (άρθρο 47 παρ. 5 επ. του νόμου 998/1979) αντίκεινται προς τα άρθρα 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 του Συντάγματος, όπως βασίμως προβάλλεται.

Στην κρινόμενη όμως περίπτωση, η επίκληση της ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας και της απασχόλησης γίνεται όλως αορίστως, ενώ η αυθαίρετη εκχέρσωση και εν συνεχεία αγροτική εκμετάλλευση δασών και δασικών εκτάσεων – και μάλιστα από πρόσωπα μη ασχολούμενα κατ’ επάγγελμα με τη γεωργία… δεν συνιστούν, επ’ ουδενί, επίκληση εξαιρετικής ανάγκης με ιδιαίτερη κοινωνική, εθνική ή, έστω, οικονομική σημασία, που θα δικαιολογούσε την έγκριση των, αυθαιρέτως πραγματοποιηθεισών προ του 1975 εκχερσώσεων δασών και δασικών εκτάσεων… Από τη φύση δε του πράγματος, οι εκχερσώσεις αυτές έχουν γίνει ανεπιλέκτως και ασυνδέτως προς κρατικούς αναπτυξιακούς σκοπούς ή άλλους λόγους δημοσίου συμφέροντος, δημιουργούν τετελεσμένες καταστάσεις και εμποδίζουν το σχεδιασμό αγροτικής πολιτικής, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να θεωρηθεί ότι η ρύθμιση επιδιώκει θεμιτό σκοπό εξ εκείνων που περιγράφονται στο άρθρο 106 του Συντάγματος.

Ως εκ τούτου η αντίθεση προς το Σύνταγμα της γενικευμένης “νομιμοποίησης“ εκχερσώσεων χιλιάδων στρεμμάτων δασικής γης δεν θεραπεύεται από την υποχρέωση συνέχισης της αγροτικής καλλιέργειας στο διηνεκές, επί ποινή ανάκλησης της παραχώρησης, ή από την καταβολή πέραν του τιμήματος απόκτησης της έκτασης (που καθορίστηκε σε ιδιαιτέρως χαμηλά επίπεδα)… χρηματικού ανταλλάγματος που θα χρησιμοποιηθεί για την “αναδάσωση“ ή “δάσωση“ αντίστοιχων εκτάσεων (οι εμφάσεις δικές μας)’’. [Ολόκληρη η απόφαση στο https://dasarxeio.com/wp-content/uploads/2019/06/%CE%91%CE%A0%CE%9F%CE%A6%CE%91%CE%A3%CE%97-645-_2019.pdf].
Αίσθηση προκάλεσε η επισήμανση του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ, ότι αυτοί που κάνουν τα ξεχερσώματα δεν είναι κατ’ επάγγελμα αγρότες. Προφανώς, και οι δικαστές του ΣτΕ έχουν αντιληφθεί ότι λόγω της ασκούμενης -από τη δεκαετία του ’80- αντιαγροτικής πολιτικής της ΕΕ και των κυβερνήσεων όλων των χρωμάτων, η φτωχή αγροτιά εγκαταλείπει καλλιεργούμενη γεωργική πεδινή έκταση και επομένως δε συντρέχει λόγος να εκχερσωθούν δάση και δασικές εκτάσεις για γεωργική καλλιέργεια. Αυτοί που ξεχερσώνουν δάση το κάνουν για να αλλάξουν τη χρήση της γης μέσα σε μια χρονική περίοδο και να τη χρησιμοποιήσουν για την κατασκευή κατοικιών. Επειδή όμως δεν μπορεί να γίνει άμεσα η νομιμοποίηση για κατοικίες, επιλέγεται ως πρώτη φάση το ξεχέρσωμα δήθεν για γεωργική εκμετάλλευση».

Με δύο επόμενα άρθρα μας αποκαλύψαμε τον αντισυνταγματικό και κατά συνέπεια παράνομο χαρακτήρα της απόφασης Χατζηδάκη (δείτε εδώ και εδώ).

Την αντισυνταγματική και κατά συνέπεια παράνομη απόφαση του Χατζηδάκη έσπευσε να υπερασπιστεί και σύλλογος με τον βαρύγδουπο τίτλο: Πανελλήνια Ενωση Ιδιοκτητών Αγροτικών Ακινήτων (Π.Ε.Ι.Α.Α). Του Συλλόγου αυτού προΐσταται πολιτικός μηχανικός. Μέχρι την έκδοση της ανακοίνωσης, γνωρίζαμε ότι πολιτικός μηχανικός από το Μαρούσι με το ίδιο όνομα κι επώνυμο έκανε προσφυγές στα Διοικητικά Εφετεία και στο ΣτΕ κατά παράνομων οικοδομικών αδειών. Σε μια περίπτωση μάλιστα, είχε κάνει προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών κατά απόφασης του γνωστού Στέγγου, για χάρη του οποίου είχαν καρατομηθεί από τον Γ. Παπανδρέου ο Πάχτας και άλλοι εννιά βουλευτές, που αναγκάστηκε να τους αφήσει εκτός λιστών του ΠΑΣΟΚ.

Ψάχνοντας παραπέρα το ζήτημα, διαπιστώσαμε ότι αυτός ο πολιτικός μηχανικός, τον οποίο γνωρίζαμε και νομίζαμε ότι υπερασπίζεται το δασικό πλούτο της χώρας, είναι το ίδιο πρόσωπο με αυτόν που ηγείται αυτού του συλλόγου. Από το περιεχόμενο της ανακοίνωσής του, που είναι σφόδρα αντιδασικό, ενώ βρίθει ανακριβειών, καταλάβαμε ότι έχει στην ιδιοκτησία του δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις. Επικοινωνήσαμε μαζί του και του θέσαμε ευθέως το ερώτημα εάν έχει στη κατοχή του δασικές εκτάσεις. Μας απάντησε ότι έχει «λιβάδια». Οταν τον ρωτήσαμε σε τι ύψος είναι αυτά τα λιβάδια, μας απάντησε ότι είναι στα 200 μέτρα από τη θάλασσα. Οταν του επισημάναμε ότι το σχετικό ΠΔ (ΠΔ 32/2016, το οποίο είναι τερατούργημα και υπονομεύει την ιστορική απόφαση 32/2013 της ολομέλειας του ΣτΕ) αναφέρει ότι οι χορτολιβαδικές εκτάσεις που είναι πάνω από 100 μέτρα από τη θάλασσα εξακολουθούν να υπάγονται στη δασική νομοθεσία, μας χαρακτήρισε τα λιβάδια αυτά… βοσκότοπους! Φυσικά, του υπενθυμίσαμε ότι οι περιβόητοι βοσκότοποι του νόμου 1734/1987 κρίθηκαν αντισυνταγματικοί. 

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση της Π.Ε.Ι.Α.Α. Επειδή απευθυνόμαστε σε νοήμονες ανθρώπους, δεν προσθέτουμε σχολιασμό.

Οι Πρόεδροι των Συλλόγων των ιδιωτών γεωπόνων και ο πολιτικός μηχανικός-πρόεδρος της Π.Ε.Ι.Α.Α, έχουν συμφέρον να υπερασπιστούν τις αντισυνταγματικές και κατά συνέπεια παράνομες διοικητικές πράξεις, τις οποίες ο Χατζηδάκης, με τον παράνομο φετφά του, υποχρεώνει τις Διευθύνσεις Δασών να συμπεριλάβουν στους δασικούς χάρτες-καρικατούρα. Οι κύριοι αυτοί, όμως, θα μείνουν με τη χαρά, καθώς σύντομα θα κατατεθούν προσφυγές στο ΣτΕ κατ’ αυτών των διοικητικών πράξεων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: