Πρόεδρος ΠΟΓΕΔΥ: Κίνδυνος εμφάνισης πανδημίας τύπου CoviD-19, αν δεν καταστραφεί άμεσο το κινέζικο στέλεχος του ιού των χοίρων

0

Ο πρόεδρος της ΠΟΓΕΔΥ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων), Νίκος Κακαβάς, σε σχέση με το σκάνδαλο της εισαγωγής κινέζικου στελέχους της νόσου Aujeszky από τον καθηγητή Κρήτα του Τμήματος Κτηνιατρικής του ΑΠΘ, μας έκανε δήλωση που από τη μια επιβεβαιώνει όλες τις καταγγελίες που έχουν γίνει για τη συγκεκριμένη σκανδαλώδη υπόθεση και από την άλλη τονίζει τους κινδύνους που διαγράφονται, αν δεν υπάρξει άμεση κρατική παρέμβαση προκειμένου να καταστραφεί το επικίνδυνο στέλεχος του ιού. Η δήλωση του προέδρου της ΠΟΓΕΔΥ επιβεβαιώνει πλήρως το ρεπορτάζ της «Κόντρας».

Δήλωση προέδρου της ΠΟΓΕΔΥ Νίκου Κακαβά

1. Η μελέτη που διενεργείται είναι σε ζώα (κλινική μελέτη) και όχι σε εργαστηριακό επίπεδο (στον πάγκο) όπως επικαλείται. Στον πάγκο γίνεται απολύμανση και εξουδετερώνεται ο ιός, στα ζώα… διασπείρεται στο περιβάλλον και σε άλλα ζώα (μετάδοση της μόλυνσης).

2. Οι εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου του ΑΠΘ δεν διαθέτουν αυξημένο επίπεδο βιοασφάλειας (ούτε Επιπέδου 3, όπως ψευδώς επικαλείται το Εγγραφο). Αυτό δεν πιστοποιείται από κανένα φορέα.

3. Η Δ/νση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με έγγραφό της (296976/1249/18-06-2020) αποσαφηνίζει ότι ουδέποτε διαπιστώθηκε η ύπαρξη αδειοδοτημένου ερευνητικού πρωτοκόλλου με τον τίτλο: «Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του εμβολίου Ingelvac Aujeszky στην παθογονικότητα δύο πρόσφατων στελεχών της νόσου Aujeszky». Επίσης σε κανένα σημείο της υπ’ αριθ. πρωτ. 356176/3479/31.08.2016 Αίτησης Αδειοδότησης Πρωτοκόλλου με υπεύθυνο τον κ. Σπυρίδωνα Κ. Κρήτα δεν αναφέρεται η χρήση του κινέζικου στελέχους του ιού της νόσου Aujeszky (Chineze strain-genotype II). Η παρουσία του επικίνδυνου «εξωτικού» ιικού στελέχους HeΝ1 στους χώρους του Εργαστηρίου Μικροβιολογίας του Τμήματος Κτηνιατρικής του Α.Π.Θ απαιτεί την αδειοδότηση από την αντίστοιχη αρμόδια αρχή (Δ/νση Υγείας των Ζώων του ΥπΑΑΤ) σύμφωνα με τις  κατευθυντήριες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού της Υγείας των Ζώων (ΟΙΕ) αλλά και της Εθνικής μας Νομοθεσίας (ΠΔ 56/2013).

4. Το εμβόλιο (Bartha) αφορά το Ευρωπαϊκό Στέλεχος για το οποίο και δεν απαιτείται κατάθεση πρωτοκόλλου στον ΕΟΦ για την  εισαγωγή του στην ΕΕ. Η εισαγωγή επικίνδυνου «εξωτικού» ιικού στελέχους HeN1 απαιτεί αδειοδότηση από την Δ/νση Υγείας των Ζώων του ΥπΑΑτ. Προφανώς και στην τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ ΕΟΦ και Καθηγητού δεν αποσαφηνίστηκε ότι πρόκειται για αναδυόμενα στελέχη… άκρως επικίνδυνα!!!!

5. Το έγγραφο Material Transfer Agreement (MTA) αναφέρει σαφώς την επικινδυνότητα των στελεχών αυτών (αναγράφεται και στο έντυπο του  Courier). Το έγγραφο αυτό εκδόθηκε από τις Βρετανικές Κτηνιατρικές Υπηρεσίες κατά την άφιξη των στελεχών από την Κίνα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το MTA… χάθηκε, το έντυπο του Courier… ουδέποτε επισυνάφτηκε στην Υπεύθυνη δήλωση νόμου 105 (ν. 1599) που με τη σειρά της κατατέθηκε μαζί με το ερευνητικό πρωτόκολλο. Επισημαίνεται ότι στο ερευνητικό πρωτόκολλο αναφέρεται και πάλι η λέξη «στελέχη εμβολίου» και ΟΧΙ «αναδυόμενα στελέχη… υψηλής επικινδυνότητας».

6. Ο ΠΟΥ (WHO) φυσικά και δεν αναφέρει την επικινδυνότητα των αναδυόμενων στελεχών καθώς θεωρείται αυτονόητο. Δεν θα έκανε αναφορά σε ένα συγκεκριμένο!!!!

7. Επισημαίνεται ότι η επιδημία της νόσου που εμφανίστηκε στην Κίνα το 2019 οφειλόταν σε αναδυόμενα στελέχη που μόλυναν εμβολιασμένα ζώα και οδήγησαν σε θανάτωση εκατομμυρίων χοιρινών σε 23 Επαρχίες της ΛΔ Κίνας. Τέτοιου είδους στελέχη μπήκαν στην ΕΕ (μέσω Ηνωμένου Βασιλείου) και μεταφέρθηκαν στη χώρα μας (με ένα απλό courier)… με δυνητικές επιπτώσεις εμφάνισης Πανδημίας τύπου Covid 19… αν δεν καταστραφούν ΑΜΕΣΑ με πρωτοβουλία της αρμόδιας αρχής ( Δ/νση Υγείας των Ζώων του ΥπΑΑτ).
Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: