Περιήγηση: ΡΟΥΒΑΣ

Το ακούς και σου σηκώνεται η τρίχα κάγκελο: σόου διάρκειας 17 λεπτών, κόστος 211.000 ευρώ (υπάρχει και ένα κενό: αν στα 211.000 ευρώ περιλαμβάνεται και η αμοιβή του τραγουδιάρη). Μα τόσο κόστισε…