Περιήγηση: ΡΗΤΡΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Οι συριζαίοι, κάνοντας ως συνήθως φτηνιάρικη αντιπολίτευση, εστιάζουν μόνο στις μικρές επιστροφές των 20, 50, 80 ευρώ που πήραν πάρα πολλά νοικοκυριά με το περιβόητο Power Pass του Μητσοτάκη. Οι κυβερνητικοί απαντούν…