Περιήγηση: ΛΑΕ-ΑΑ

Τζάμπα πήγαν οι ζυμώσεις για τη δημιουργία εκλογικής συμμαχίας της λεγόμενης ριζοσπαστικής Αριστεράς. Η ΛΑΕ-Ανυπότακτη Αριστερά (δηλαδή ό,τι έχει απομείνει από τη ΛΑΕ και κάποιες μικρότερες ομάδες ή διασπάσεις απ’ αυτές –…