Περιήγηση: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Το κομφούζιο με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων των σχολών των πρώην ΤΕΙ είναι παλιά ιστορία. Ξεκίνησε το 2001 με την «ανωτατοποίηση» των πρώην ΤΕΙ σε μια νύκτα (Ν. 2916/2001) με fast…

Στα κάγκελα έχουν ανεβεί οι απόφοιτοι των γεωπονικών σχολών των πρώην ΤΕΙ, μετά την ενσωμάτωση τροπολογίας , ώς άρθρο 126, στο νομοσχέδιο-σκούπα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το οποίο, αντί να λύσει…